Köpa braskamin: en vägledning för husägare

16 november 2023 Julia Zsiga

editorial

Att köpa braskamin är ett stort beslut som påverkar både husets energiförbrukning och atmosfären i hemmet. Läs vidare för att få en bra översikt över vad man bör tänka på, vilka alternativ som finns och vad man bör veta innan man köper en braskamin.

Varför köpa en braskamin?

Braskaminer har länge varit populära bland husägare på grund av deras estetiska värde och möjligheten att skapa en varm och mysig atmosfär i hemmet. Men det finns flera andra fördelar med att installera en braskamin i ditt hus, som man kanske inte är medveten om. Dessa inkluderar:

1. Energieffektivitet: Braskaminer kan vara mycket energieffektiva när det gäller att värma upp ditt hem, särskilt jämfört med el- eller gasvärmare. Genom att använda ved, pellets eller annat biobränsle kan du också bidra till en mer miljövänlig energiförbrukning.

2. Oberoende värmekälla: Med en braskamin i ditt hem har du en oberoende värmekälla som inte är beroende av el- eller gasnätet. Detta kan vara en fördel om strömmen går eller under energikriser och prisfluktuationer på energimarknaden.

3. Förbättrat inomhusklimat: Braskaminer effektivt värma upp hemmets luft, men de kan också bidra till att minska luftfuktigheten, vilket är en viktig faktor för ett hälsosamt inomhusklimat. Genom att minska fuktigheten kan du minska risken för mögel och allergier.

4. Ökat fastighetsvärde: En braskamin kan vara en attraktiv och efterfrågad detalj när det är dags att sälja huset. Att investera i en braskamin kan därmed innebära att du ökar ditt hus fastighetsvärde på lång sikt.image

Att tänka på inför köp av braskamin

Några viktiga punkter att hantera och beslutsämnen samt frågeställningar när man planerar att köpa en braskamin omfattar:

1. Certifiering och godkännande: Det är viktigt att se till att den braskamin man köper motsvarar nationella och lokala regler samt krav. I Sverige finns krav från Boverket att kaminer ska vara CE-märkta och med dokumentation avseende prestanda och miljöpåverkan.

2. Rätt storlek och effekt: Enligt aktuella krav och för att minska emissioner ska braskaminer ha en viss effekt och verkningsgrad för att vara godkända. Såväl flerfunktionskaminer, högeffekt som lågenergi kaminer finns på marknaden och med olika tekniker som exempelvis spjällinställning, automatik med mera. En generell rekommendation är att välja en kamin med en effekt som sträcker sig mellan 3-7 kW för de flesta hus, exempelvis så kan en 5kW kamin värma upp en yta på cirka 120 kvadratmeter.

3. Rökgasanslutning: Braskaminen måste anslutas till en skorsten för att avleda rökgaser, vilket kan kräva både befintlig skorsten och nya installationer eller behov av renovering av en gammal skorsten. Lite idé att undersöka vilka kostnaden kan bli och om det finns särskilda materialkrav, för att förstå om med eller utan utvändig rökkanal är bäst.

4. Installation och brandsäkerhet: Vid installation av en braskamin är det viktigt att säkerställa korrekt avstånd till brännbara material och att kaminen installeras på ett korrekte nivå med avseende på golv och vägg. Om man inte är erfaren inom montering av braskaminer rekommenderas att man anlitar en fackman för installationen.

Rekommendation

Att installera en braskamin kan vara ett smart och kostnadseffektivt sätt att värma upp ditt hem, samtidigt som det skapar en mysig och trivsam atmosfär. Eftersom det finns regler att följa gällande godkännande, effekt, rökgasanslutning, skorsten och brandsäkerhet bör man förstå dessa innan installation sker och för att göra rätt val av braskamin för ens eget hem.

En bra utgångspunkt för att köpa en ny braskamin eller för att få professionell rådgivning om vilken kamin som passar dina behov bäst är att besöka Eld&Miljö på https://www.eldmiljo.se/tjanster/, där du hittar ett brett utbud av braskaminer av hög kvalitet och erbjuds hjälp genom hela processen, från planering till installation.